Sluit deze pagina

Het centrale loket voor al uw vragen over 
wonen, welzijn, zorg en inkomen


Verjaring openstaande rekeningen

 

Wat is verjaring?
Het kan gebeuren dat je pas na langere tijd een nota krijgt voor een nog openstaande rekening. Bijvoorbeeld een gecorrigeerde eindafrekening van de energieleverancier of dat een leverancier na langere tijd nog met een nota komt. Hoewel u pas na langere tijd met de rekeningen geconfronteerd wordt, wil dit niet zeggen dat u niet hoeft te betalen. Het ligt eraan na hoeveel tijd de rekening verstuurd is. Door verloop van tijd kan men immers bevrijd worden van de betalingsverplichting, dit heet verjaring. (art. 3:306 BW)

 

Algemene verjaringstermijn: 20 jaar
Een vordering verjaart na 20 jaar, tenzij de wet anders bepaalt. Dit wil zeggen dat na 20 jaren de plicht tot betalen vervalt, hierna is er slechts de morele verplichting, maar deze is niet afdwingbaar. 

 

Verjaring voor contractuele vorderingen: 5 jaar
Naast de algemene verjaringstermijn, heeft de wet voor een aantal invorderingen de termijn ingekort naar 5 jaar. Een vordering die uitvloeit uit een overeenkomst, bijvoorbeeld een geldvordering of huurvordering is na 5 jaar verjaard. (art. 3:307 BW)

Consumentenkoop : 2 jaar
Is er sprake van een consumentenkoop dan geldt er een termijn van 2 jaar, na 2 jaar kan er geen betaling meer worden afgedwongen (art. 7:23 BW)

Bijzondere verjaringstermijnen
Verder kent de wet enkele bijzondere verjaringstermijnen, zoals belastingschulden, 5 jaar, Schadevergoeding wegens milieuverontreiniging 30 jaar.

 

Stuiting en verlening van de verjaring
Om te voorkomen dat een vordering verjaart, zal de wederpartij veelal door middel van aanmaningen laten weten nog een vordering te hebben. Door het versturen van deze aanmaningen kan men een verjaring stoppen. Dit noemen we stuiting. Hiervoor is wel vereist dat de wederpartij kan aantonen dat deze stuitingen verstuurd zijn. Door stuiting begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen op de dag volgend op de stuiting, deze nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn, maar niet langer dan vijf jaar. 

Heeft u iets aan de hand en weet u niet welke uw rechten zijn, dan kunt u contact opnemen met de cliŽntadviseurs van de Vraagwijzer: Maasstraat 28 Weert, Telefoon: 0495-69 79 00

(18 april 2006)

Sluit deze pagina