Sluit deze pagina

Het centrale loket voor al uw vragen over 
wonen, welzijn, zorg en inkomen


Weert e.o.


Huurtoeslag 2012

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Wie te veel huur betaalt in verhouding tot zijn inkomen kan huurtoeslag krijgen.

Voorwaarden

-          er moet sprake zijn van zelfstandige woonruimte en

-          alle bewoners van het huis staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en

-          uw inkomen mag niet te hoog zijn en

-          u moet de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben.

 

Inkomen

De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het zogeheten rekeninkomen. Dit is het gezamenlijk inkomen van de huurder ιn de eventuele medebewoners over het lopende kalenderjaar. Voor thuiswonende kinderen tot 23 jaar telt per kind alleen het inkomen boven € 4.527 mee.

Afhankelijk van de samenstelling van het huishouden en de leeftijd kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. Voor een eenpersoonshuishouden jonger dan 65 jaar is dat bruto € 22.025 oplopend tot bruto € 29.900 voor een meerpersoonshuishouden. Bent u ouder dan 65 jaar, dan is het maximuminkomen € 20.675 voor een alleenstaande of € 28.255 bij een meerpersoonshuishouden. Als u bijzonder inkomen heeft, dan telt dat soms niet meer voor de huurtoeslag.

 

Vermogen

Als uw vermogen hoger is dan € 21.139 voor een alleenstaande en € 42.278 voor een echtpaar of samenwonenden komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag. Voor mensen van 65 jaar en ouder gelden andere normen. Als u bijzonder vermogen heeft, dan telt dat soms niet mee voor de huurtoeslag.

 

Huurprijs

Ook de hoogte van de huurprijs is bepalend voor het verkrijgen van huurtoeslag. Uitgangspunt is de rekenhuur: de kale huur, verhoogd met bepaalde servicekosten. Deze moet minimaal € 215,50 zijn en maximaal € 664,66. Als u en uw eventuele partner jonger zijn dan 23 jaar en er zijn geen inwonende kinderen, dan mag de rekenhuur niet hoger zijn dan € 366,37. Voor mensen van 65 jaar en ouder gelden andere bedragen.

 

Aanvraag

U kunt huurtoeslag aanvragen en eventueel een proefberekening maken via www.toeslagen.nl / mijn toeslagen. U heeft hiervoor een digid-code nodig. Deze code kunt u aanvragen via www.digid.nl. Het is ook mogelijk om een papieren formulier aan te vragen via de belastingtelefoon: 0800-0543. U kunt de huurtoeslag het hele jaar en zelfs nog achteraf aanvragen. De aanvraag over 2012 moet in ieder geval vσσr 1 april 2013 zijn gedaan.

 

Automatische verlenging

Bij ongewijzigde situatie qua huishouden en inkomen zal de aanvraag bij een volgend kalenderjaar automatisch verlengd worden.

 

Belangrijk: wijzigingen doorgeven

De huurtoeslag wordt verstrekt op basis van het geschatte inkomen en op basis van het huishouden ten tijde van de aanvraag. Alle relevante veranderingen (verlaging/verhoging inkomen, verandering samenstelling van het huishouding door samenwoning of door echtscheiding) moeten worden doorgegeven aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Na het doorgeven van de verandering kan de huurtoeslag eventueel worden verhoogd of verlaagd. Dit geldt ook voor de maanden van het jaar die al verstreken zijn.

 

Uitbetaling is voorlopig

Omdat de toeslag op basis van een geschatte situatie wordt berekend, zal deze pas veel later definitief worden vastgesteld. Het is daardoor mogelijk dat u ofwel nog een nabetaling krijgt ofwel dat u de teveel ontvangen toeslag moet terugbetalen.

Let op: alle genoemde bedragen zijn voor 2012!

Meer informatie: 

Meer informatie kunt u vinden op de volgende website: www.toeslagen.nl
Ook kunt u contact opnemen met:

 • De Vraagwijzer, Maasstraat 28 Weert, tel. 0495-697900
  Openingstijden:

  Maandag t/m woensdag: van 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur
  Donderdag: van 09.00 tot 12.00 uur
  , van 13.00 tot 16.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur
  Vrijdag:
  van 9.00 tot 12.00 uur.

Disclaimer
De Vraagwijzer is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website.
Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Ook genoemde tarieven e.d. kunnen inmiddels zijn aangepast. Evenmin is De Vraagwijzer verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Daarom kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend. Voor de juiste informatie adviseren wij u om telefonisch of per e-mail de actuele gegevens na te vragen.

Sluit deze pagina


   De Vraagwijzer is onderdeel van de Stichting Punt Welzijn te Weert.
   KvK 12043625